Budowa i działanie kotłów gazowych

Urządzenia grzewcze wykorzystywane są zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych czy usługowych. W domach oraz mieszkaniach często spotykamy kotły gazowe. Zapewniają one ekonomiczny i ekologiczny sposób na ogrzanie pomieszczeń, mogą też podgrzewać ciepłą wodę użytkową.

Podstawowe elementy kotłów gazowych

Kotły gazowe można podzielić m.in. na jednofunkcyjne, które dostarczają ciepło do instalacji grzewczej i mogą zasilać podgrzewacze wody, a także dwufunkcyjne, wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz c.w.u. Każde z urządzeń składa się z kilku podstawowych elementów, do których należą:

  • komora spalania – tu dochodzi do spalania gazu i wytworzenia ciepła, które ogrzewa wodę krążącą w instalacji;
  • wymiennik ciepła – to system rurek, w których przepływająca woda jest ogrzewana;
  • mechanizm gazowy – odpowiedzialny jest za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej oraz dozowanie odpowiedniej porcji gazu;
  • wentylator – dostarcza powietrze niezbędne w procesie spalania;
  • pompa obiegowa – odpowiada za prawidłowy przepływ wody przez system;

Niezbędne elementy to również przyłącza gazu i zimnej wody, a także system odprowadzający podgrzaną wodę do instalacji.

Różnice między kotłem standardowym a kondensacyjnym

Jako firma oferująca montaż kotła gazowego w Opolu i okolicach często spotykamy się z pytaniem o różnice między modelem tradycyjnym a kotłem kondensacyjnym. W standardowych urządzeniach grzewczych ciepło generowane jest jedynie na drodze spalania gazu. Kotły kondensacyjne umożliwiają jego odzysk również ze skraplających się spalin. W tym przypadku komora spalania jest zamknięta, a w bloku wymiennika ciepła dochodzi do skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Dzięki temu możliwe jest generowanie większej ilości ciepła przy mniejszym zużyciu gazu. Takie kotły są wyposażone w deflektor, który spowalnia krążenie spalin oraz w system odprowadzający skroploną wodę do kanalizacji.