Gdzie w domu ulokować kocioł gazowy?

Instalacja urządzeń grzewczych w to ważna decyzja, która wymaga dokładnego rozważenia kilku czynników. Aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo systemu, należy wziąć pod uwagę wygodny dostęp do kotła, kubaturę pomieszczenia czy przepisy dotyczące instalacji. Trzeba też zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wentylacji dla danego modelu urządzenia.

Kubatura pomieszczenia i przepisy dotyczące instalacji kotła gazowego

Przy podejmowaniu decyzji, gdzie zainstalować kocioł gazowy, ważne jest, aby wziąć pod uwagę przepisy dotyczące instalacji tego typu urządzeń. Obowiązujące normy określają m.in. kubaturę pomieszczania, w którym znajduje się domowa kotłownia. Dla miejsc, w których mają znajdować się kotły gazowe, wynosi ona minimum 8 m3, a w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania 6,5 m3. Minimalna wysokość kotłowni to 2,2 m, a w starszych budynkach 1,9 m.

Zapewnienie dogodnego dostępu do kotła gazowego

Lokalizacja kotła gazowego powinna być również wybrana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie. Łatwy dostęp jest niezbędny do cyklicznej kontroli stanu urządzenia i jego konserwacji, a także do wszelkich napraw awaryjnych. Ważne jest, aby przestrzegać w tym zakresie zaleceń producenta, wynoszących zazwyczaj przynajmniej 1 m wolnej przestrzeni od przodu kotła i po kilkadziesiąt cm po jego bokach. Nie należy zapominać o zapewnieniu dobrej wentylacji pomieszczenia.

W przypadku tradycyjnych kotłów na paliwa stałe lub starszych urządzeń zasilanych gazem spełnienie wszystkich wymagań nie jest łatwe. Dobrym rozwiązaniem jest montaż nowoczesnego kotła kondensacyjnego. Ponieważ ma on zamkniętą komorę spalania, wymagania dotyczące wentylacji są mniej restrykcyjne i nie ma konieczności wykonywania otworów doprowadzających powietrze. Takiego urządzenia nie trzeba też montować w osobnym pomieszczeniu – może zostać zainstalowane w kuchni, łazience lub przedpokoju.