Perfekt
Zakład Usług Gazowych

Imię *
Miejscowość montażu *
Numer telefonu *
Adres e-mail
(opcjonalnie - jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie)

Przedstawiony koszt jest sumą kosztu zakupu nowego pieca oraz jego montażu wraz z podłączeniem.
Dodatkowe prace, które mogą być konieczne do wykonania powyższych czynności nie są wliczone w cenę i mogą generować dodatkowe opłaty.

Proszę czekać...