Perfekt
Zakład Usług Gazowych

Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze to ogólnopolski program realizowany w latach 2018-2029, przeznaczony do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Wybierając naszą firmę do zrealizowania dla Ciebie projektu i zyskaj do 90% wsparcia z programu.

Zrealizujemy Twoją inwestycję:

Kompleksowa obsługa inwestycji - demontaż, rozbiórki, wyburzenia;

Zdemontujemy i wymienimy piec na nowy, ekologiczny;

Założymy foltowoltaikę i instalację kolektorów słonecznych;

O nic nie musisz się martwić:

Załatwiamy wszystkie formalności za Ciebie;

Reprezentujemy Cię w urzędach, żebyś Ty nie musiał stać w kolejkach;

Zapewniamy wszystkie niezbędne odbiory;

Opracowujemy plan demontażu starej instalacji gazowej;

Dla kogo jest przeznaczony?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli:

jednorodzinnych budynków mieszkalnych

wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

UWAGA!
Od stycznia 2020 dotacja nie przysługuje właścicielom obiektów będących w trakcie budowy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach programu można sfinansować:

demontaż starych kotłów na paliwa stałe oraz zastąpienie ich urządzeniem z odnawialnych źródeł energii (przykładowo: pompa ciepła)

fotowoltaikę i instalację kolektorów słonecznych

wymianę okien i drzwi, docieplenie przegród budowlanych

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Wysokość dofinansowania

Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Maksymalny koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.

Minimalny koszt przedsięwzięcia to 7 tys. zł.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy